Oikeuslaitokseen luottavien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 76.1 71.7 80
Miehet 74 66.3 80.5
Naiset 78.1 73.7 82
Viro Kaikki 78.8 73 83.5
Miehet 82.3 73.4 88.7
Naiset 75.2 67.3 81.7
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 71.3 64.7 77.1
Miehet 68.9 61.1 75.8
Naiset 73.6 62.5 82.3
Muu Afrikka Kaikki 73.1 65.3 79.7
Miehet 70.1 59.5 78.9
Naiset 76 63.9 85
Aasia Kaikki 78.1 73 82.5
Miehet 79.8 71.7 86.1
Naiset 76.4 69.6 82
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 74.3 69 78.9
Miehet 74.5 67.7 80.2
Naiset 74.1 65.8 81
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 83.4 76.2 88.6
Miehet 79.9 68.4 88
Naiset 86.7 77.3 92.6
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 76.6 74.5 78.5
Miehet 75.5 72.4 78.3
Naiset 77.6 74.9 80.1
Suomen koko väestö Kaikki 58.4 57.4 59.4
Miehet 57 55.5 58.5
Naiset 59.8 58.5 61
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus