Julkiseen terveydenhuoltoon luottavien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 63.3 58.8 67.6
Miehet 63.7 55.8 70.9
Naiset 62.9 58.2 67.3
Viro Kaikki 67.3 61.6 72.6
Miehet 72 62.9 79.5
Naiset 62.8 55.3 69.7
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 61.1 54.9 66.9
Miehet 62.9 55.4 69.9
Naiset 59.3 49.4 68.4
Muu Afrikka Kaikki 72.2 64.5 78.7
Miehet 74 62.4 83.1
Naiset 70.3 59.7 79.1
Aasia Kaikki 71.3 65.9 76.1
Miehet 68.1 59.2 75.8
Naiset 74.4 68.2 79.8
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 61 55.5 66.2
Miehet 68.4 61.2 74.8
Naiset 53.6 45.3 61.7
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 64.6 56.7 71.8
Miehet 69.3 57.8 78.8
Naiset 59.9 48.8 70.1
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 65.7 63.6 67.8
Miehet 67.8 64.6 70.9
Naiset 63.6 60.8 66.3
Suomen koko väestö Kaikki 52.5 51.5 53.5
Miehet 53.6 52.1 55.1
Naiset 51.4 50.1 52.6
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus