Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 74.1 70 77.8
Miehet 62.7 55.4 69.5
Naiset 85.3 81.7 88.4
Viro Kaikki 75 69.4 79.9
Miehet 64.8 55.1 73.4
Naiset 85.2 79.4 89.6
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 73.3 68.3 77.7
Miehet 62.9 56.1 69.3
Naiset 83.6 75.8 89.2
Muu Afrikka Kaikki 93.3 89.4 95.9
Miehet 91.1 84.8 95
Naiset 95.5 89.6 98.1
Aasia Kaikki 81.8 77.3 85.5
Miehet 74.2 66.3 80.8
Naiset 89.3 84.8 92.5
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 86.9 83.2 89.9
Miehet 81.2 75.5 85.9
Naiset 92.6 87.2 95.8
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 81.4 75 86.4
Miehet 75 64.5 83.2
Naiset 87.7 79.7 92.9
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 79.9 78.2 81.5
Miehet 72.1 69.2 74.9
Naiset 87.6 85.7 89.3
Suomen koko väestö Kaikki 64.3 63.3 65.3
Miehet 52.8 51.3 54.3
Naiset 75.8 74.6 76.9
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus