Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 26.4 23.1 30
Miehet 26.1 20.6 32.4
Naiset 26.7 23.2 30.5
Viro Kaikki 21.9 17.4 27.1
Miehet 17.8 11.4 26.7
Naiset 25.9 20.3 32.4
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 24.1 19.7 29.2
Miehet 23.6 18.4 29.8
Naiset 24.6 17.9 32.9
Muu Afrikka Kaikki 15 10.7 20.7
Miehet 10.9 6.5 17.8
Naiset 19.1 12.2 28.5
Aasia Kaikki 18 14.2 22.5
Miehet 15.6 10.4 22.7
Naiset 20.3 15.3 26.4
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 15 11.7 19
Miehet 13.8 9.8 18.9
Naiset 16.3 11.3 22.8
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 13.2 8.8 19.4
Miehet 12 6.5 21.2
Naiset 14.4 8.4 23.8
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 20.2 18.6 21.9
Miehet 17.9 15.7 20.4
Naiset 22.5 20.3 24.7
Suomen koko väestö Kaikki 30.8 29.9 31.7
Miehet 32.1 30.7 33.5
Naiset 29.5 28.3 30.6
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus