Päivittäin tupakoivien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 22.5 19.4 25.8
Miehet 29.9 24.5 35.8
Naiset 15.1 12.3 18.4
Viro Kaikki 35 29.9 40.4
Miehet 41.6 33.5 50.2
Naiset 28.3 22.4 35.1
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 20.6 17 24.7
Miehet 31 25.4 37.2
Naiset 10.2 6.2 16.4
Muu Afrikka Kaikki 8 4.6 13.4
Miehet 14.4 8 24.7
Naiset 1.6 0.3 6.3
Aasia Kaikki 19 14.2 24.9
Miehet 32.3 23 43.4
Naiset 5.7 3.5 9.3
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 14.9 11.9 18.7
Miehet 19.1 14.6 24.6
Naiset 10.8 7 16.3
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 17.1 12.4 23
Miehet 22.7 15.3 32.3
Naiset 11.5 6.7 19.1
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 20.4 18.8 22.1
Miehet 27.7 24.9 30.6
Naiset 13.2 11.5 15
Suomen koko väestö Kaikki 17 16.3 17.8
Miehet 19.4 18.1 20.6
Naiset 14.7 13.8 15.7
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus