Nukkumisvaikeuksia kokevien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 18.8 15.6 22.4
Miehet 13.3 8.7 19.9
Naiset 24.4 20.6 28.6
Viro Kaikki 14.2 10.6 18.7
Miehet 9.8 5.5 16.9
Naiset 18.5 13.3 25.1
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 18.4 14.6 23
Miehet 16.9 12.5 22.5
Naiset 20 14.1 27.6
Muu Afrikka Kaikki 11.2 7.4 16.7
Miehet 12.4 7 21.1
Naiset 10 5.4 17.8
Aasia Kaikki 15.1 11.8 19.2
Miehet 13.6 8.9 20.4
Naiset 16.6 12.4 21.8
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 16.9 13.2 21.3
Miehet 14.5 10.3 20
Naiset 19.3 13.6 26.6
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 15.8 10.9 22.4
Miehet 16 8.9 26.9
Naiset 15.6 9.7 24.2
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 16.6 15.1 18.2
Miehet 14 11.9 16.4
Naiset 19.2 17.2 21.5
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus, THL ja Tilastokeskus