Omistusasunnossa asuvien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 41.7 37.5 46
Miehet 39.6 32.8 46.8
Naiset 43.8 39.1 48.5
Viro Kaikki 23.7 19.3 28.6
Miehet 14.3 9.4 21.3
Naiset 32.9 26.2 40.4
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 26.8 21.8 32.4
Miehet 26.3 20.7 32.7
Naiset 27.4 19.6 36.8
Muu Afrikka Kaikki 15.3 10.9 21.1
Miehet 18.8 12.3 27.6
Naiset 11.8 6.6 20.3
Aasia Kaikki 48.5 43.6 53.4
Miehet 41.9 34.5 49.7
Naiset 55 48.9 61
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 52.5 47.6 57.4
Miehet 49.8 43.6 55.9
Naiset 55.3 47.6 62.8
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 43.4 36.3 50.7
Miehet 44.4 34.2 55.1
Naiset 42.3 32.9 52.3
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 38.8 36.8 40.8
Miehet 35.5 32.6 38.4
Naiset 42 39.3 44.8
Suomen koko väestö Kaikki 68.3 67.3 69.2
Miehet 68.6 67.2 70
Naiset 68 66.8 69.2
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus