Sosiaalityöntekijän palveluita mielestään riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki
Miehet
Naiset
Viro Kaikki
Miehet
Naiset
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki
Miehet
Naiset
Muu Afrikka Kaikki
Miehet
Naiset
Aasia Kaikki
Miehet
Naiset
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki
Miehet
Naiset
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki
Miehet
Naiset
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 33.3 29 37.9
Miehet 32 25.8 38.9
Naiset 34.6 29.2 40.4
Suomen koko väestö Kaikki 58.8 53.4 64.1
Miehet 53.8 45.6 61.8
Naiset 63.9 56.8 70.4
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus