Mielenterveyspalveluita mielestään riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki
Miehet
Naiset
Viro Kaikki
Miehet
Naiset
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki
Miehet
Naiset
Muu Afrikka Kaikki
Miehet
Naiset
Aasia Kaikki
Miehet
Naiset
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki
Miehet
Naiset
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki
Miehet
Naiset
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 35.6 28.7 43.1
Miehet 46.3 33.6 59.6
Naiset 28.8 21.4 37.6
Suomen koko väestö Kaikki 37 33.4 40.7
Miehet 34 27.9 40.8
Naiset 38.8 34.6 43.2
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus