Terveyskeskuslääkärin palveluita mielestään riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 28.1 23.8 32.7
Miehet 23.8 17 32.3
Naiset 31.3 26.3 36.7
Viro Kaikki 21.5 16.3 27.6
Miehet 13 7 22.8
Naiset 27.9 20.6 36.6
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 30.6 24.7 37.3
Miehet 28.2 21.3 36.4
Naiset 32.5 23.7 42.6
Muu Afrikka Kaikki 19.6 13.7 27.2
Miehet 13.4 7.6 22.7
Naiset 24.2 15.3 36.1
Aasia Kaikki 25.2 19.8 31.5
Miehet 29.1 19.8 40.6
Naiset 22.2 16.4 29.3
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 24.4 18.8 31.1
Miehet 19 12.8 27.2
Naiset 28.6 20.2 38.7
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 22.1 15.3 30.8
Miehet 20.2 10.1 36.3
Naiset 23.6 15.5 34.1
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 25 22.8 27.3
Miehet 21.7 18.5 25.3
Naiset 27.6 24.7 30.6
Suomen koko väestö Kaikki 31.5 30.2 32.9
Miehet 29.4 27.2 31.6
Naiset 33.2 31.5 34.9
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus