Hammashoidon palveluita mielestään riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 22 17.7 26.9
Miehet 23.2 15.9 32.6
Naiset 20.9 16.7 25.9
Viro Kaikki 15.4 10.5 22
Miehet 12.4 5.8 24.3
Naiset 17.9 11.7 26.4
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 28.7 22.7 35.6
Miehet 33.5 25.3 42.8
Naiset 24.7 16.7 35.1
Muu Afrikka Kaikki 20.3 13.7 29.1
Miehet 21 11.5 35.1
Naiset 19.8 11.6 31.7
Aasia Kaikki 24.5 19 30.8
Miehet 23.5 15 35
Naiset 25.2 19 32.7
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 12.5 8.7 17.6
Miehet 15.2 9.9 22.6
Naiset 10.2 5.5 18.2
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 22.4 15.2 31.9
Miehet 26.2 14.7 42.1
Naiset 19.4 11.2 31.4
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 21.4 19.2 23.8
Miehet 22.9 19.4 26.9
Naiset 20.2 17.6 23
Suomen koko väestö Kaikki 26 24.8 27.2
Miehet 24.1 22.3 26.1
Naiset 27.5 26 29
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus