Liikuntaa harrastamattomien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 24.3 20.5 28.5
Miehet 28.2 21.7 35.8
Naiset 20.4 16.8 24.4
Viro Kaikki 21.6 16.8 27.3
Miehet 21.3 14.2 30.8
Naiset 21.8 16.1 28.8
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 32.3 27.1 37.9
Miehet 31.4 25.3 38.2
Naiset 33.1 25.1 42.2
Muu Afrikka Kaikki 30.6 23.9 38.1
Miehet 25.8 17 37
Naiset 35.4 26 45.9
Aasia Kaikki 28 23.5 33
Miehet 29.9 22.8 38.1
Naiset 26.1 21 32
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 16.1 12.6 20.2
Miehet 18.3 13.6 24.1
Naiset 13.9 9.3 20.2
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 23.6 17.8 30.7
Miehet 26.2 17.5 37.1
Naiset 21.1 14 30.5
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 24.4 22.6 26.3
Miehet 25.8 23 28.8
Naiset 23 20.8 25.5
Suomen koko väestö Kaikki 22.7 21.8 23.5
Miehet 24.5 23.1 25.8
Naiset 20.9 19.9 22
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus