Alkoholia käyttämättömien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 16.2 13.4 19.4
Miehet 13.7 9.6 19.3
Naiset 18.6 15.3 22.5
Viro Kaikki 11.4 8.3 15.4
Miehet 6.8 3.4 13.1
Naiset 15.9 11.2 22
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 66.5 61.2 71.4
Miehet 58.1 51.2 64.7
Naiset 74.9 66.5 81.7
Muu Afrikka Kaikki 70.8 64.3 76.5
Miehet 55.9 45.4 65.8
Naiset 85.6 77.8 91
Aasia Kaikki 42.9 37.8 48.1
Miehet 34.3 26.7 42.7
Naiset 51.4 45.2 57.6
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 11.2 8.2 15.1
Miehet 6.6 4 10.5
Naiset 15.7 10.6 22.7
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 30 23.6 37.3
Miehet 22.1 14.2 32.7
Naiset 37.9 28.5 48.4
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 31.1 29.3 33
Miehet 26.8 24.1 29.6
Naiset 35.5 32.9 38.1
Suomen koko väestö Kaikki 12.3 11.6 12.9
Miehet 10 9.1 10.9
Naiset 14.5 13.6 15.4
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus