Mielenterveyspalveluja tarvinneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 5.2 3.8 7.2
Miehet 3 1.4 6.2
Naiset 7.5 5.4 10.3
Viro Kaikki 5.3 3.4 8.3
Miehet 1.6 0.5 5.1
Naiset 9.1 5.5 14.5
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 13 9.7 17.3
Miehet 10.9 7.4 15.7
Naiset 15.2 9.9 22.6
Muu Afrikka Kaikki 3.1 1.3 7.4
Miehet 0.6 0 4.6
Naiset 5.6 2.1 14
Aasia Kaikki 7.5 5.2 10.8
Miehet 5.7 2.8 11.1
Naiset 9.4 6.2 13.9
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 8.5 6 11.9
Miehet 4.2 2.2 7.7
Naiset 12.9 8.5 19
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 6.6 3.8 11
Miehet 4.3 1.7 10.3
Naiset 8.8 4.5 16.5
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 7 6 8.1
Miehet 4.7 3.6 6.1
Naiset 9.3 7.8 11
Suomen koko väestö Kaikki 7.6 7 8.1
Miehet 5.9 5.2 6.8
Naiset 9.2 8.4 10
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus