Terveyskeskuslääkärin palveluita tarvinneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 60.9 56.6 65.1
Miehet 51.8 44.5 59
Naiset 70 65.5 74.1
Viro Kaikki 61.7 55.6 67.4
Miehet 54.6 44.9 63.8
Naiset 68.8 61.4 75.3
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 73.2 67.8 78.1
Miehet 64.8 57.4 71.6
Naiset 81.5 73 87.8
Muu Afrikka Kaikki 69.2 62.2 75.4
Miehet 60.4 50.1 69.9
Naiset 77.9 67.9 85.4
Aasia Kaikki 62.4 57.2 67.4
Miehet 55.6 47.1 63.7
Naiset 69.2 63.1 74.7
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 56.2 50.8 61.5
Miehet 53.3 46.3 60.2
Naiset 59.1 50.7 66.9
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 61.5 53.9 68.6
Miehet 51.1 39.8 62.3
Naiset 71.9 61.6 80.3
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 63 60.9 65.1
Miehet 55.8 52.5 59
Naiset 70.2 67.5 72.7
Suomen koko väestö Kaikki 46.3 45.3 47.3
Miehet 40.2 38.8 41.7
Naiset 52.3 51 53.5
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus