Hammashoidon palveluita tarvinneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 56.8 52.5 61.1
Miehet 48.3 41.1 55.7
Naiset 65.2 60.6 69.6
Viro Kaikki 49.7 43.7 55.7
Miehet 40.5 31.6 50.2
Naiset 58.8 51.1 66
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 67.9 62.3 73.1
Miehet 63 55.9 69.6
Naiset 72.8 63.7 80.3
Muu Afrikka Kaikki 53.4 46.4 60.2
Miehet 38.1 28.8 48.4
Naiset 68.5 58 77.4
Aasia Kaikki 51.7 46.4 56.9
Miehet 44.2 36 52.8
Naiset 59.1 52.6 65.2
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 56 50.6 61.3
Miehet 53.4 46.3 60.3
Naiset 58.6 50.3 66.4
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 52.5 44.8 60.2
Miehet 52.1 40.7 63.2
Naiset 53 42.6 63.1
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 55.8 53.6 58
Miehet 49.7 46.5 53
Naiset 61.8 59 64.6
Suomen koko väestö Kaikki 53.1 52.1 54.1
Miehet 48.3 46.8 49.8
Naiset 57.8 56.5 59
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus