D-vitamiinivalmistetta viimeksi kuluneen viikon aikana käyttäneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 35.5 31.7 39.5
Miehet 24.1 18.6 30.6
Naiset 47.1 42.4 51.9
Viro Kaikki 29.1 24.2 34.6
Miehet 20 13.6 28.5
Naiset 38.4 31.4 45.9
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 36.3 31.1 41.9
Miehet 30.9 25 37.6
Naiset 41.8 33.3 50.9
Muu Afrikka Kaikki 45.3 38.5 52.2
Miehet 33 24.5 42.7
Naiset 57.8 47.4 67.5
Aasia Kaikki 40.8 35.9 45.8
Miehet 32.1 25 40.2
Naiset 49.6 43.4 55.8
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 44.2 39 49.5
Miehet 34.7 28.4 41.6
Naiset 53.8 45.7 61.7
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 42.8 35.6 50.3
Miehet 36.3 26.4 47.6
Naiset 49.3 39.3 59.4
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 38.8 36.8 40.9
Miehet 30.2 27.4 33.1
Naiset 47.6 44.8 50.4
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus