Hormonaalista ehkäisyä viimeksi kuluneen viikon aikana käyttäneiden osuus (%)

20-54-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki
Miehet
Naiset 11.3 8.3 15.2
Viro Kaikki
Miehet
Naiset 16.3 11.2 23.1
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki
Miehet
Naiset 10.6 6.1 17.9
Muu Afrikka Kaikki
Miehet
Naiset 3.3 1.1 9
Aasia Kaikki
Miehet
Naiset 11.8 8.3 16.5
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki
Miehet
Naiset 15 9.8 22.3
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki
Miehet
Naiset 12.3 7 20.5
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki
Miehet
Naiset 11.9 10 13.9
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus