Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 16.9 13.7 20.6
Miehet 23.3 17.8 30
Naiset 10.4 7.7 14
Viro Kaikki 16.4 12.5 21.4
Miehet 18.2 12.2 26.3
Naiset 14.7 10 21
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 19.1 15 23.8
Miehet 21.2 16 27.7
Naiset 16.9 11.3 24.4
Muu Afrikka Kaikki 42.7 35.4 50.2
Miehet 39.6 29.9 50.3
Naiset 45.7 35.4 56.4
Aasia Kaikki 22 17.8 26.7
Miehet 26.9 20.2 34.9
Naiset 17 12.6 22.5
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 11 8.2 14.7
Miehet 14.2 10.1 19.8
Naiset 7.9 4.5 13.5
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 15 10.4 21.1
Miehet 14.4 8.2 24
Naiset 15.5 9.5 24.3
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 18.5 16.9 20.2
Miehet 21.5 19 24.2
Naiset 15.6 13.6 17.8
Suomen koko väestö Kaikki 24.1 23.2 25
Miehet 31.3 29.9 32.8
Naiset 16.9 15.9 17.9
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus