Niukasti hedelmiä tai marjoja syövien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 23.7 20.2 27.5
Miehet 33.3 27.1 40.1
Naiset 14 11 17.7
Viro Kaikki 23.4 18.6 28.9
Miehet 27.6 20 36.8
Naiset 19.1 14 25.5
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 16 12.5 20.1
Miehet 20.4 15.5 26.4
Naiset 11.5 7.2 17.8
Muu Afrikka Kaikki 31.9 25.6 39
Miehet 36 26.7 46.5
Naiset 27.8 19.8 37.6
Aasia Kaikki 20.9 17.2 25.3
Miehet 27.1 20.7 34.5
Naiset 14.8 11 19.5
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 18.3 14.8 22.4
Miehet 28.5 22.8 35.1
Naiset 8.1 4.7 13.6
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 16.4 11.7 22.5
Miehet 15.7 9.3 25.1
Naiset 17.1 10.9 25.9
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 21 19.3 22.7
Miehet 26.5 23.9 29.3
Naiset 15.5 13.6 17.6
Suomen koko väestö Kaikki 38.7 37.7 39.7
Miehet 49.8 48.3 51.3
Naiset 27.6 26.5 28.8
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus