Ainakin yhden pitkäaikaissairauden tai terveysongelman ilmoittavien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 29.5 26.2 33
Miehet 23.7 18.7 29.4
Naiset 35.3 31.4 39.5
Viro Kaikki 27.6 22.9 32.8
Miehet 23.9 17.1 32.3
Naiset 31.2 25.3 37.9
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 36.3 31.5 41.3
Miehet 33.7 27.9 39.9
Naiset 39 31.5 46.9
Muu Afrikka Kaikki 16.3 12.1 21.4
Miehet 12.5 8 19.1
Naiset 20 13.5 28.4
Aasia Kaikki 21.9 18.2 26.2
Miehet 17.1 12.1 23.7
Naiset 26.8 21.8 32.4
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 27.4 23.3 31.9
Miehet 27.8 22.4 34
Naiset 26.9 21 33.8
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 25.1 19.7 31.5
Miehet 19 12.2 28.3
Naiset 31.4 23.4 40.6
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 27.5 25.8 29.2
Miehet 23.8 21.5 26.4
Naiset 31.2 28.9 33.5
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus