Itsensä yksinäiseksi kokevien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 5.6 4.1 7.7
Miehet 3.5 1.6 7.3
Naiset 7.8 5.6 10.6
Viro Kaikki 6.9 4.6 10.3
Miehet 5.3 2.5 10.9
Naiset 8.5 5.2 13.5
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 16.7 12.7 21.7
Miehet 14.3 10 20
Naiset 19.2 12.8 27.7
Muu Afrikka Kaikki 10.4 6.2 17
Miehet 12.2 5.7 24.2
Naiset 8.7 4.5 16.1
Aasia Kaikki 10.2 7.4 13.8
Miehet 11.4 7.3 17.5
Naiset 8.9 5.8 13.6
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 9 6.3 12.6
Miehet 8.9 5.7 13.4
Naiset 9.1 5.3 15.3
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 8.8 5.1 14.6
Miehet 8.6 3.6 18.9
Naiset 9 4.6 16.6
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 9.2 8 10.5
Miehet 9.1 7.3 11.2
Naiset 9.3 7.8 11.1
Suomen koko väestö Kaikki 9 8.4 9.6
Miehet 8.5 7.7 9.5
Naiset 9.5 8.8 10.3
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus