Kotitaloutensa menojen kattamisen tuloillaan hankalaksi kokevien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 32.4 28.8 36.2
Miehet 30.4 24.6 36.9
Naiset 34.3 30.4 38.5
Viro Kaikki 43.5 38 49.1
Miehet 42.1 33.7 51
Naiset 44.9 38.1 51.8
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 56.4 50.5 62.1
Miehet 57.2 50.3 63.9
Naiset 55.5 46.1 64.6
Muu Afrikka Kaikki 43.2 36.4 50.3
Miehet 38.8 29.9 48.5
Naiset 47.6 37.6 57.8
Aasia Kaikki 31.7 27 36.7
Miehet 26.2 19.4 34.3
Naiset 37.1 31.3 43.3
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 26.1 21.9 30.8
Miehet 30.1 24.3 36.6
Naiset 22.1 16.4 29.1
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 38.4 31.5 45.9
Miehet 37.5 27.9 48.2
Naiset 39.3 29.8 49.8
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 37.8 35.8 39.8
Miehet 37.5 34.6 40.5
Naiset 38.1 35.5 40.7
Suomen koko väestö Kaikki 35.6 34.6 36.5
Miehet 35.1 33.6 36.6
Naiset 36 34.8 37.3
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus