Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 89.2 86.2 91.6
Miehet 87.4 82 91.3
Naiset 90.9 87.7 93.4
Viro Kaikki 94.6 90.2 97.1
Miehet 96.6 90.3 98.9
Naiset 92.7 85 96.6
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 74.3 68.1 79.6
Miehet 78.3 69.9 85
Naiset 70.3 61.1 78.2
Muu Afrikka Kaikki 76.6 68.1 83.3
Miehet 81.6 67.3 90.5
Naiset 71.7 60.8 80.5
Aasia Kaikki 78.7 73 83.4
Miehet 84.3 74.1 90.9
Naiset 73.3 66.7 79
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 93 89.5 95.4
Miehet 93.1 88.5 96
Naiset 92.8 87 96.2
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 84.3 77.2 89.5
Miehet 92.9 80.6 97.6
Naiset 76 65.3 84.2
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 86.2 84.4 87.8
Miehet 88 85.3 90.3
Naiset 84.4 81.9 86.6
Suomen koko väestö Kaikki 93.2 92.7 93.6
Miehet 91.9 91.1 92.6
Naiset 94.4 93.9 94.9
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus