Internetiä tietojen hakemiseen käyttävien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 92.6 90.1 94.6
Miehet 89.9 85.1 93.2
Naiset 95.3 92.8 96.9
Viro Kaikki 96.9 93.5 98.5
Miehet 98.2 93.4 99.5
Naiset 95.5 89.5 98.2
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 77.7 72.4 82.3
Miehet 83.6 76.5 88.8
Naiset 72 63.7 79.1
Muu Afrikka Kaikki 76.8 68.7 83.3
Miehet 77.4 64.6 86.6
Naiset 76.1 65.3 84.4
Aasia Kaikki 81.3 76 85.6
Miehet 83.3 74.2 89.6
Naiset 79.3 73 84.5
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 94.7 91.5 96.7
Miehet 93.7 89.2 96.5
Naiset 95.6 90.2 98.1
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 85.9 78 91.3
Miehet 91.9 77.5 97.3
Naiset 80.1 68.9 88
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 88.8 87.1 90.3
Miehet 89.2 86.6 91.3
Naiset 88.4 86.2 90.3
Suomen koko väestö Kaikki 93.3 92.8 93.8
Miehet 91.9 91.1 92.7
Naiset 94.7 94.2 95.2
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus