Tarvittaessa naapurilta apua tai tukea saavien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 42.4 38.2 46.8
Miehet 44.1 37 51.5
Naiset 40.7 36.2 45.4
Viro Kaikki 46 40 52.2
Miehet 48.5 38.9 58.1
Naiset 43.6 36.3 51
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 25.4 20.3 31.2
Miehet 28.6 22.4 35.8
Naiset 22.2 14.8 31.8
Muu Afrikka Kaikki 52.1 44.4 59.8
Miehet 47.7 37.4 58.2
Naiset 56.5 45.1 67.3
Aasia Kaikki 38.5 33.4 43.9
Miehet 33.4 25.7 42
Naiset 43.6 37.3 50.2
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 52 46.6 57.3
Miehet 47.5 40.6 54.6
Naiset 56.4 48.2 64.3
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 37.9 30.6 45.9
Miehet 39.1 28.6 50.7
Naiset 36.8 27.1 47.6
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 41.8 39.7 44
Miehet 41.1 37.9 44.4
Naiset 42.6 39.7 45.4
Suomen koko väestö Kaikki 15.1 14.4 15.8
Miehet 15.2 14.2 16.3
Naiset 14.9 14.1 15.9
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus