Synnyttäneiden osuus naisista (%)

20-54-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki
Miehet
Naiset 68.4 64.3 72.2
Viro Kaikki
Miehet
Naiset 74.5 67.2 80.7
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki
Miehet
Naiset 73 64.8 79.8
Muu Afrikka Kaikki
Miehet
Naiset 77.9 68.3 85.2
Aasia Kaikki
Miehet
Naiset 69.9 64.3 75
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki
Miehet
Naiset 58.5 50.5 66
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki
Miehet
Naiset 69.9 60.3 78
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki
Miehet
Naiset 69.9 67.3 72.4
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset 62.1 60.6 63.5
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus