Vähintään yhden suomalaisen ystävän ilmoittaneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 92.4 89.8 94.4
Miehet 92.4 88 95.3
Naiset 92.4 89.3 94.6
Viro Kaikki 89.9 85.7 93
Miehet 92.1 85.1 96
Naiset 87.6 81.8 91.8
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 77.9 72.4 82.5
Miehet 80.7 74.4 85.7
Naiset 75 65.8 82.4
Muu Afrikka Kaikki 74.3 67.3 80.3
Miehet 74.9 65.1 82.7
Naiset 73.7 63 82.2
Aasia Kaikki 83.3 79.1 86.9
Miehet 87.2 80.9 91.6
Naiset 79.5 73.2 84.5
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 95.5 92.8 97.3
Miehet 93.9 89.5 96.5
Naiset 97.1 92.7 98.9
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 92.4 86.9 95.7
Miehet 92.8 83.8 96.9
Naiset 92 83.7 96.3
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 87.9 86.5 89.2
Miehet 88.5 86.3 90.3
Naiset 87.3 85.3 89.1
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus