Kuntoliikuntaa harrastavien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 27.4 23.9 31.2
Miehet 29.7 24 36.1
Naiset 25.2 21.4 29.4
Viro Kaikki 19.9 15.8 24.8
Miehet 23.1 16.6 31.2
Naiset 16.8 12.3 22.4
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 20.2 16.5 24.4
Miehet 30.1 24.3 36.5
Naiset 10.3 6.3 16.2
Muu Afrikka Kaikki 17.4 13.2 22.7
Miehet 26.9 19.6 35.6
Naiset 8 4.2 14.4
Aasia Kaikki 19.6 16.1 23.6
Miehet 25.7 19.8 32.6
Naiset 13.4 9.9 17.8
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 34.7 29.9 39.9
Miehet 35.6 29.3 42.6
Naiset 33.8 26.8 41.7
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 27.7 21.7 34.5
Miehet 32.5 23.3 43.3
Naiset 22.8 15.8 31.7
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 24.7 23 26.5
Miehet 29.5 26.8 32.4
Naiset 19.8 17.8 22
Suomen koko väestö Kaikki 25.1 24.3 26
Miehet 28 26.6 29.3
Naiset 22.3 21.2 23.4
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus