Kelassa tai sosiaalipalveluissa asioineista epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 6.9 4.6 10.2
Miehet 5.7 2.6 11.9
Naiset 7.8 4.9 12.2
Viro Kaikki 9.7 5.9 15.5
Miehet 6 1.9 17.5
Naiset 12.8 7.6 20.6
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 14.3 10.1 19.8
Miehet 13 8.1 20
Naiset 15.4 9.4 24.3
Muu Afrikka Kaikki 15.9 9.8 24.8
Miehet 20.6 10.6 36.2
Naiset 12 5.8 22.9
Aasia Kaikki 8.6 5.1 14.1
Miehet 11.6 5.5 23
Naiset 6 3.2 10.9
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 9 5.2 15.1
Miehet 9.5 4.4 19.3
Naiset 8.5 3.8 17.7
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 6.2 2.9 12.6
Miehet 6.2 1.9 18.1
Naiset 6.1 2.2 15.5
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 9.8 8.2 11.7
Miehet 10.4 7.9 13.7
Naiset 9.2 7.4 11.5
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus