Poliisin kanssa asioineista epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 4.4 2.5 7.7
Miehet 4.5 1.9 10.1
Naiset 4.4 2.2 8.6
Viro Kaikki 8 4 15.4
Miehet 5.8 1.7 17.5
Naiset 10.5 4.4 22.9
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 9.3 5.8 14.7
Miehet 8.2 4.6 14.1
Naiset 10.6 5 21.2
Muu Afrikka Kaikki 9.2 5.1 16.2
Miehet 12.5 5.8 24.8
Naiset 5.5 2.2 12.9
Aasia Kaikki 7.4 4.7 11.5
Miehet 8.7 4.7 15.5
Naiset 5.9 3 11.1
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 11.6 6 21.4
Miehet 9.9 4.5 20.2
Naiset 13.7 4.8 33.3
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 8.9 4.5 16.9
Miehet 9 3.2 22.5
Naiset 8.9 3.6 20.3
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 7.9 6.4 9.8
Miehet 8.5 6.3 11.4
Naiset 7.3 5.3 9.8
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus