Vieraiden ihmisten kanssa epäasiallista kohtelua viimeksi kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 9 7 11.6
Miehet 5.4 3 9.5
Naiset 12.7 9.7 16.4
Viro Kaikki 11.7 7.9 16.9
Miehet 11.4 5.9 21
Naiset 11.9 7.6 18
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 22.2 17.7 27.5
Miehet 21.5 16.5 27.6
Naiset 22.9 15.8 31.9
Muu Afrikka Kaikki 26.8 21.1 33.4
Miehet 14.9 9.2 23.3
Naiset 38.9 29.2 49.4
Aasia Kaikki 16.1 12.7 20.2
Miehet 18.1 12.8 25
Naiset 14 10.3 18.9
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 11.6 8.4 15.7
Miehet 9.2 5.6 14.8
Naiset 14 9.2 20.6
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 17.2 12.2 23.8
Miehet 17.5 10.4 27.8
Naiset 16.9 10.6 26
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 15.1 13.6 16.7
Miehet 13.9 11.8 16.3
Naiset 16.3 14.3 18.5
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus