Terveyspalveluissa asioineista epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 10 7.6 13
Miehet 8.2 4.9 13.2
Naiset 11.6 8.5 15.5
Viro Kaikki 10.9 7.4 15.8
Miehet 7.3 3.2 16
Naiset 14 9.2 20.8
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 17.6 13.1 23.2
Miehet 16.6 11.3 23.7
Naiset 18.4 11.9 27.4
Muu Afrikka Kaikki 13.8 9.2 20.2
Miehet 12.5 6.9 21.5
Naiset 15 8.5 24.9
Aasia Kaikki 11.6 8.5 15.7
Miehet 9.8 5.6 16.5
Naiset 13.2 9.2 18.7
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 8.7 5.7 12.9
Miehet 8.2 4.5 14.5
Naiset 9.1 5.1 15.5
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 14.1 9.3 20.7
Miehet 9.7 4.5 19.5
Naiset 18 10.9 28
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 12.1 10.7 13.7
Miehet 10.5 8.5 12.9
Naiset 13.5 11.5 15.8
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus