Jonkin lääkärin toteaman mielenterveysongelman ilmoittavien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 12.9 10.1 16.4
Miehet 12.9 8.3 19.5
Naiset 12.9 10.2 16.3
Viro Kaikki 10.5 7.3 14.8
Miehet 10.1 5.7 17.1
Naiset 10.9 6.9 16.8
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 19.3 15.3 24.2
Miehet 16.1 11.7 21.9
Naiset 22.5 16.1 30.5
Muu Afrikka Kaikki 5.1 2.6 9.7
Miehet 4.4 2 9.8
Naiset 5.8 2.1 14.7
Aasia Kaikki 9.7 7 13.4
Miehet 9.3 5.3 15.7
Naiset 10.2 7 14.7
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 12.3 9.1 16.4
Miehet 7.7 4.6 12.5
Naiset 16.8 11.5 23.8
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 10.1 6.5 15.2
Miehet 5.4 2.1 13
Naiset 14.7 9 23.1
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 11.5 10.2 12.9
Miehet 9.9 8.2 12
Naiset 13.1 11.3 15.1
Suomen koko väestö Kaikki 11 10.4 11.7
Miehet 9.4 8.5 10.4
Naiset 12.6 11.8 13.5
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus