Lääkärin toteaman diabeteksen ilmoittavien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 3.6 2.4 5.6
Miehet
Naiset
Viro Kaikki 2.5 1.1 5.5
Miehet
Naiset
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 8.2 5.4 12.3
Miehet
Naiset
Muu Afrikka Kaikki 6.8 3.7 12.1
Miehet
Naiset
Aasia Kaikki 4.5 2.5 7.8
Miehet
Naiset
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 2.2 1.1 4.4
Miehet
Naiset
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki
Miehet
Naiset
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 3.9 3.1 4.8
Miehet
Naiset
Suomen koko väestö Kaikki 5.3 4.9 5.7
Miehet
Naiset
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus