Lääkärin toteaman astman ilmoittavien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 2.5 1.7 3.8
Miehet
Naiset
Viro Kaikki 3.1 1.1 8.4
Miehet
Naiset
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 5.4 3.2 9
Miehet
Naiset
Muu Afrikka Kaikki 3.3 1.6 6.6
Miehet
Naiset
Aasia Kaikki 3.2 1.8 5.6
Miehet
Naiset
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 6.7 4.5 9.8
Miehet
Naiset
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 4.1 2 8.2
Miehet
Naiset
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 3.9 3.2 4.9
Miehet
Naiset
Suomen koko väestö Kaikki 7.6 7.1 8.2
Miehet
Naiset
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus