Rahan puutteen vuoksi ruoan loppumista pelänneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 11.3 8.8 14.5
Miehet 9.8 5.9 15.7
Naiset 12.9 10 16.5
Viro Kaikki 16.8 12.8 21.6
Miehet 16 10.2 24
Naiset 17.6 12.7 23.8
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 26.3 21.6 31.6
Miehet 26.5 20.8 33.1
Naiset 26.1 19 34.7
Muu Afrikka Kaikki 23.9 18.2 30.6
Miehet 20.8 14.1 29.6
Naiset 26.9 18.4 37.6
Aasia Kaikki 9.2 6.6 12.6
Miehet 9.4 5.6 15.2
Naiset 9 5.9 13.3
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 7.7 5.5 10.8
Miehet 8.5 5.6 12.7
Naiset 6.9 3.9 12.1
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 13.1 8.7 19.1
Miehet 15.9 9.2 26
Naiset 10.2 5.6 18
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 14.5 13.1 16.1
Miehet 15 12.9 17.4
Naiset 14.1 12.3 16.1
Suomen koko väestö Kaikki 14.8 14.1 15.6
Miehet 13.4 12.3 14.6
Naiset 16.3 15.3 17.3
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus