Kokopäivähoidossa olevien osuus päivähoidossa olevista nuorimmista lapsista (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 86.5 76.5 92.7
Miehet
Naiset
Viro Kaikki 88.7 75.9 95.1
Miehet
Naiset
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 76 63.6 85.1
Miehet
Naiset
Muu Afrikka Kaikki 83.1 69 91.6
Miehet
Naiset
Aasia Kaikki 85.5 75.1 92
Miehet
Naiset
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 80 65.5 89.4
Miehet
Naiset
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 77.8 63.2 87.7
Miehet
Naiset
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 83.1 79 86.6
Miehet
Naiset
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus