Entisessä kotimaassaan vangittuna tai kidnapattuna olleiden osuus pakolaisista (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki
Miehet
Naiset
Viro Kaikki
Miehet
Naiset
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki
Miehet
Naiset
Muu Afrikka Kaikki
Miehet
Naiset
Aasia Kaikki
Miehet
Naiset
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki
Miehet
Naiset
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki
Miehet
Naiset
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 17.4 13.4 22.3
Miehet 24.7 18.7 31.9
Naiset 5 2.2 11
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus