Alkoholia runsaasti käyttävien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 14.8 11.7 18.5
Miehet 22.5 16.9 29.4
Naiset 7.1 5 10
Viro Kaikki 22.7 17.9 28.2
Miehet 34.5 25.9 44.2
Naiset 10.9 7 16.6
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 4.1 2.5 6.6
Miehet 7 4.2 11.5
Naiset 1.2 0.3 4.8
Muu Afrikka Kaikki 2.5 1.2 5.2
Miehet 3.3 1.4 7.4
Naiset 1.8 0.4 7
Aasia Kaikki 4.9 3.1 7.7
Miehet 6.1 3.3 11.2
Naiset 3.7 2 6.8
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 13.1 10.1 16.9
Miehet 18.9 14 25.1
Naiset 7.4 4.3 12.2
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 7 4.2 11.7
Miehet 11.1 6.1 19.3
Naiset 3.1 1 9.1
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 10.4 9.2 11.8
Miehet 15.2 13 17.6
Naiset 5.7 4.6 7.1
Suomen koko väestö Kaikki 31.3 30.3 32.2
Miehet 39.7 38.2 41.2
Naiset 22.9 21.9 24
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus