Jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen tai yhteisön toimintaan aktiivisesti osallistuvien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 18.9 16.2 22.1
Miehet 14.2 10.3 19.1
Naiset 23.8 20 27.9
Viro Kaikki 9.5 6.6 13.5
Miehet 9.4 5.5 15.6
Naiset 9.7 5.9 15.6
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 15.9 12.5 20
Miehet 22.7 17.4 29.1
Naiset 9.1 5.4 15
Muu Afrikka Kaikki 30.2 24.2 36.9
Miehet 28.5 20.9 37.7
Naiset 31.8 23.2 41.9
Aasia Kaikki 16.8 13.4 20.7
Miehet 17.2 12.3 23.5
Naiset 16.4 12.2 21.5
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 29.2 24.6 34.2
Miehet 29.3 23.4 36
Naiset 29.1 22.4 36.9
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 24.9 19.2 31.7
Miehet 35 25.3 46.1
Naiset 14.9 9.3 22.9
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 20.7 19.1 22.4
Miehet 22.2 19.7 24.9
Naiset 19.3 17.2 21.5
Suomen koko väestö Kaikki 26.8 25.9 27.6
Miehet 26.6 25.3 27.9
Naiset 26.9 25.8 28.1
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus