Kilometrin kävelemisessä vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 4 2.9 5.5
Miehet 3.4 1.8 6.2
Naiset 4.6 3.2 6.5
Viro Kaikki 4.7 2.7 8.1
Miehet 5.3 2.3 11.8
Naiset 4.1 2.1 8
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 10.9 7.9 14.7
Miehet 7.5 4.7 11.8
Naiset 14.2 9.3 21
Muu Afrikka Kaikki 4.9 2.6 9.1
Miehet 3.1 1.1 8.1
Naiset 6.7 3 14.3
Aasia Kaikki 2.6 1.3 4.8
Miehet 2.1 0.7 6.4
Naiset 3 1.4 6.2
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 4.5 2.8 7
Miehet 2.7 1.4 5.2
Naiset 6.2 3.4 10.9
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 5 2.5 9.8
Miehet 3.8 1.2 11.3
Naiset 6.3 2.6 14.2
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 4.7 4 5.6
Miehet 4 3 5.3
Naiset 5.5 4.4 6.8
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus