Portaiden nousussa vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 8.3 6.6 10.4
Miehet 6.8 4.4 10.3
Naiset 9.9 7.7 12.6
Viro Kaikki 9.2 6.3 13.3
Miehet 6.8 3.4 13.2
Naiset 11.5 7.3 17.8
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 21.8 17.4 26.9
Miehet 12.5 8.6 17.8
Naiset 31.1 23.4 40
Muu Afrikka Kaikki 13.9 9 20.7
Miehet 13.8 7 25.4
Naiset 13.9 8.1 23
Aasia Kaikki 5.2 3.3 7.9
Miehet 1.9 0.6 5.6
Naiset 8.4 5.2 13.2
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 8.1 5.8 11.1
Miehet 4.7 2.8 7.7
Naiset 11.4 7.5 16.9
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 11.2 7.1 17.2
Miehet 9.2 4.1 19.4
Naiset 13.2 7.8 21.3
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 9.9 8.8 11.2
Miehet 7.5 6 9.4
Naiset 12.3 10.6 14.2
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus