Sadan metrin juoksemisessa vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 20.6 17.7 23.9
Miehet 16 11.7 21.4
Naiset 25.2 21.5 29.2
Viro Kaikki 17.5 12.8 23.5
Miehet 15.6 8.8 26.1
Naiset 19.4 13.6 26.8
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 29 24 34.5
Miehet 19.8 14.7 26.1
Naiset 38 29.6 47.1
Muu Afrikka Kaikki 30.6 23.9 38.2
Miehet 18.7 10.4 31.3
Naiset 42.3 32.9 52.3
Aasia Kaikki 15.5 12 19.9
Miehet 9.7 5.5 16.5
Naiset 21.3 16 27.7
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 16.7 13.1 21
Miehet 12.5 8.9 17.4
Naiset 20.8 15 28.1
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 20.4 14.9 27.3
Miehet 15.4 8.5 26.2
Naiset 25.3 17.5 35
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 20.4 18.7 22.2
Miehet 15.3 13 17.9
Naiset 25.5 23.1 28
Suomen koko väestö Kaikki 23 22.2 23.8
Miehet 18.3 17.2 19.5
Naiset 27.5 26.4 28.6
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus