Mielialansa vähintään jonkin aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana matalaksi kokeneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 13.5 10.9 16.6
Miehet 11.4 7.6 16.7
Naiset 15.6 12.5 19.3
Viro Kaikki 12.1 8.4 17.1
Miehet 11 5.7 20.2
Naiset 13.1 8.8 19.1
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 24.6 19.9 30.1
Miehet 19.5 14.6 25.7
Naiset 29.8 22 38.9
Muu Afrikka Kaikki 13.6 8.9 20.3
Miehet 11.5 5.5 22.6
Naiset 15.7 9.4 25
Aasia Kaikki 17 13.5 21.2
Miehet 13.3 8.7 19.9
Naiset 20.7 15.9 26.5
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 11.6 8.5 15.7
Miehet 9.7 6.2 14.9
Naiset 13.6 8.9 20.2
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 13.2 8.7 19.5
Miehet 12.5 6.5 22.6
Naiset 14 8.2 22.7
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 14.8 13.3 16.4
Miehet 12.8 10.7 15.3
Naiset 16.8 14.8 18.9
Suomen koko väestö Kaikki 18 17.2 18.8
Miehet 17 15.9 18.2
Naiset 18.9 17.9 20
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus