Itsensä vähintään jonkin aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana alakuloiseksi kokeneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 14.9 12.4 17.8
Miehet 10 6.7 14.7
Naiset 19.8 16.4 23.8
Viro Kaikki 9.5 6.8 13.1
Miehet 5.9 3.1 10.9
Naiset 13.1 8.9 18.9
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 31.3 26 37.1
Miehet 27.6 21.7 34.4
Naiset 34.9 26.5 44.4
Muu Afrikka Kaikki 15.6 10.6 22.4
Miehet 16.7 9.6 27.4
Naiset 14.6 8.4 24.1
Aasia Kaikki 20.3 16.4 24.8
Miehet 17.1 11.6 24.4
Naiset 23.5 18.5 29.3
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 17.3 13.7 21.6
Miehet 16.3 11.8 22.1
Naiset 18.3 12.9 25.2
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 19.7 14.2 26.6
Miehet 20.6 12.7 31.5
Naiset 18.8 12.1 28.1
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 18.2 16.7 19.9
Miehet 16.6 14.3 19.1
Naiset 19.9 17.8 22.2
Suomen koko väestö Kaikki 27.6 26.7 28.5
Miehet 25.5 24.2 26.9
Naiset 29.6 28.4 30.8
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus