Osoitin:  Vähintään osittain itsensä työkyvyttömiksi arvioivien osuus

 Selaa tuloksia taustamaaryhmittäin

Tallenna esitystä varten
Tallenna painoa varten
 Tallenna Excel
 Avaa osoittimen lisätiedot