Osoitin:  Mielenterveyspalveluita riittämättömästi saaneet tarvinneista

 Selaa tuloksia taustamaaryhmittäin

Tallenna esitystä varten
Tallenna painoa varten
 Tallenna Excel
 Avaa osoittimen lisätiedot