Osoitin:  Itsensä yksinäiseksi kokeneet

 Selaa tuloksia taustamaaryhmittäin

Tallenna esitystä varten
Tallenna painoa varten
 Tallenna Excel
 Avaa osoittimen lisätiedot