Osoitin:  Internetiä tietojen hakemiseen käyttävien osuus

 Selaa tuloksia taustamaaryhmittäin

Tallenna esitystä varten
Tallenna painoa varten
 Tallenna Excel
 Avaa osoittimen lisätiedot